Bitkisel Yağların Gıda Dışı Yeni Kullanım Alanları
Bitkisel亚格拉尔( Alanlar )
作者: Aziz Tekin
刊名: Gıda, 2015, Vol.23 (3)
来源数据库: Directory of Open Access Journals
关键词: --
原始语种摘要: Dünya petrol rezervlerinin giderek azalması ve çevre bilincinin artması, üretilecek enerjinin yenilenebilir ve çevre dostu hammaddelerden sağlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Birçok fiziksel özellik bakımından mineral yağlara benzeyen bitkisel yağlar, bu açıdan en uygun hammaddeler olarak düşünülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bitkisel yağların özellikle dizel yakıt karışımlarında ve mürekkep formülasyonlarında kullanımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Halen gerek karışım, gerekse saf halde bitkisel yağların kullanıldığı bazı başarılı uygulamalar mevcuttur. Ancak üretimlerinin sınırlı, fiyatlarının yüksek ve bazı fiziksel özelliklerinin bu ürünler için yeterince uygun olmaması, bitkisel yağların bu alanlarda mineral yağlarda rekabet şansını azaltmaktadır.
全文获取路径: PDF下载  DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • mineral 矿物
  • malar 颊的
  • petrol 汽油