Bitkisel Yağlarda Oleik Asit Miktarının Arttırılması ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri
作者: Sinan DuruDilşat Bozdoğan Konuşkan
刊名: Gıda, 2015, Vol.39 (6)
来源数据库: Directory of Open Access Journals
DOI: 10.15237/gida.GD14026
关键词: -Vegetable oilsFatty acidsOleic acidQuality.Bitkisel yağlarYağ asitleriOleik asitKalite.
原始语种摘要: Son yıllarda yağ kalitesi ve sağlık üzerine olumlu etkilerinin belirlenmesiyle bitkisel yağlarda yağ asidi kompozisyonu önemli hale gelmiştir. Yağlı tohumların yağ asitleri kompozisyonu sürekli sabit olmayıp türlere özgü karakteristik farklılıklar gösterdiği gibi, genetik, ekolojik, morfolojik, fizyolojik ve kültürel faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, bitkisel yağlarda yağ asitleri kompozisyonunda hangi koşullarda nasıl bir değişim meydana geleceğinin bilinmesi, yağ kalitesi açısından önemlidir. Yağ asitleri kompozisyonunu değiştirmek amacıyla bir çok çalışma yapılmaktadır. Özellikle oleik asit miktarı artışının yağın raf ömrü, oksidasyon stabilitesi ve sağlık (kalp, damar hastalıkları, kanser) üzerine olumlu etkileri yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Bu derlemede...
全文获取路径: PDF下载  DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • malar 颊的
  • rel 利尔