Bitkisel Ürünlerin Atıklarından Antioksidan Maddelerin Ultrason Destekli Ekstraksiyonu
作者: Şebnem TavmanSeher KumcuoğluZüleyha Akkaya
刊名: Gıda, 2015, Vol.34 (3), pp.175-182
来源数据库: Directory of Open Access Journals
关键词: UltrasoundWastePhenolic compoundsAntioxidantExtractionUltrasonAtıkFenolik bileşenlerAntioksidanEkstraksiyon
原始语种摘要: Dünyada her yıl ortalama 200 milyon ton organik atık üretilmektedir (FAOSTAT). Bu atıkların çoğu doğrudan tabiata bırakılmakta veya hiçbir işlem yapılmaksızın yakıt, hayvan yemi ya da gübre olarak kullanılmaktadır. Çevresel faktörler ve ekonomik nedenlerle son yıllarda bu atıkların değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar giderek artmakta; enerji ve hammaddenin korunması açısından yeni uygulamalara gereksinim duyulmaktadır. Bitkisel ürünlerden elde edilen ekstraktlar; yağlar, fitokimyasallar, biyoaktif bileşikler, aromatik maddeler ve renk maddeleri içerirler. Bitki ekstraktlarından gıda, eczacılık ve kozmetik endüstrisinde yararlanılmaktadır. Geleneksel metodlarla ekstraksiyon çok uzun zaman almakta ve çok büyük miktarlarda çözücüye ihtiyaç duyulmaktadır (1). Polifenoller kolayca okside...
全文获取路径: PDF下载  DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • malar 颊的
  • compounds 化合物