Bitkisel Yağların Stabilizasyonunda Doğal Antioksidanların Rolü
作者: Mustafa KıralanAli Bayrak
刊名: Gıda, 2015, Vol.30 (4)
来源数据库: Directory of Open Access Journals
关键词: Vegetable oilsNatural antioxidantsStabilizationBitkisel yağlarDoğal antioksidanlarStabilizasyon
原始语种摘要: Oksidasyon, yağların bozulmasında en önemli reaksiyonlardan biridir. Oksidasyonu önlemek için en yaygın ve en etkili yöntem antioksidan kullanımıdır. Sentetik antioksidanların sağlık üzerine birçok olumsuz etki göstermesi doğal antioksidanlara olan ilgiyi artırmaktadır. Doğal antioksidanlarca zengin kaynaklar baharat, tıbbi bitki, çay, yağ, tohum, protein, sebze, tahıl ve meyvelerdir. Bu çalışmada, bitkisel yağların stabilizasyonunda kullanılan çeşitli doğal antioksidanlar ve bunların antioksidatif etkileri irdelenmiştir.
全文获取路径: PDF下载  DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • antioxidants 抗氧化剂
  • protein 蛋白质