Bazı Bitkisel (Zeytin, Fındık ve Karışım) Yağlara Baharat İlavesinin Oksidatif Stabilite ve Yağ Asitleri Bileşenleri Üzerine Etkisi
作者: Harun DıramanYaşar Hışıl
刊名: Gıda, 2015, Vol.35 (1), pp.1-7
来源数据库: Directory of Open Access Journals
关键词: Vegetable oilSpiceOxidative stabilityFatty acid profileBitkisel yağBaharatOksidatif stabiliteYağ asitleri bileşenleri
原始语种摘要: Bu çalışmada üç farklı bitkisel (natürel zeytinyağı, rafine fındık ve rafine bitkisel karışım) yağa ağırlıkça %2.5 oranında kekik, biberiye ve nane ilave edilmiş olup, ağzı açık ve kapalı örnekler 75 ºC sıcaklıkta ve 7 gün sürede ısıl işleme maruz bırakılmışlardır. Tüm yağ örneklerinde serbest yağ asitleri (SYA),peroksit sayıları (PS) ve cis-trans yağ asitleri izomerleri yapılmış, OS (Oksidatif Stabilite) peroksit sayısı % değişimine göre tahmin edilmiştir. Baharat ilavesi ile (özellikle zeytinyağında biberiye, nane; fındık yağında kekik, biberiye ve bitkisel karışım yağda kekik ilavesi) yağ örneklerinin oksidatif stabilite (OS) yükseltmiştir. Örneklerin cis-trans yağ asitleri izomerlerinde istatistiksel olarak (P>0.01) bir farklılık bulunmamıştır.
全文获取路径: PDF下载  DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • trans 会报
  • profile 纵断图
  • stability 稳定性
  • rel 利尔
  • imine 亚胺