Bazı Erik Çeşitlerinin Kurutmaya Elverişliliği Üzerinde Araştırmalar
作者: İbrahim ÇevikArsan Bilisli
刊名: Gıda, 2015, Vol.27 (4)
来源数据库: Directory of Open Access Journals
关键词: --
原始语种摘要: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 1979-1993 yılları arasında yapılan erik çeşit adaptasyon çatışmaları sonucu önerilen Baneasa 3/5, Baneasa 9/13. Tuleu Timpuriu, Grand Prize, Krikon Damson, Sugar, Giant, Prune ve Prune d'Enîe erik çeşitlerinin kurutmaya elverişlilik durumları araştırılmıştır. Çalışmada denemeye alınan erik çeşitlerine kabin kurutucuda suni kurutma işlemi uygulanmıştır. Erik çeşitlerinin taze ve kurutulan örneklerinde toplam kurumadde, suda çözünen kurumadde, toplam şeker, sakkaroz, invert şeker, toplam asitlik, pH, vitamin C miktarları ile renk değeri tespit edilmiştir. Kurutulan örneklerde meyve eti oranı, kurutma süresi, su oranı, su absorbe etme oranı tespit edilmiş ve duyusal değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre dilim halinde kurutulan erik...
全文获取路径: PDF下载  DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • Prune 苯磺素
  • Ara 天坛星座
  • vitamin 维生素
  • invert 转化
  • malar 颊的