Special Issue: VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció
作者: Joaquim Rabaseda
刊名: Intangible Capital, 2018, Vol.14 (1), pp.1-2
来源数据库: Omnia Publisher SL
DOI: 10.3926/ic.1285
原始语种摘要: Com ja va essent costum, acudim a la invitació de la Revista Intangible Capital per a publicar els treballs més significatius presentats a les sessions celebrades dins la trobada professional i acadèmica que organitza l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).En aquest cas, s’han seleccionat un total de 13 treballs, tots ells originals, que corresponen al VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, que es va celebrar a Barcelona els dies 8 i 9 del mes de juny de 2017.Els articles que segueixen corresponen a diferents temàtiques i provenen d’autors de diverses procedències, que sobrepassen els àmbits català i espanyol. En tots els casos són treballs presentats per més d’un autor, fet que posa de relleu que són fruit d’una activitat feta en col·laboració.També s’hi pot...
全文获取路径: Omnia出版社 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • originals 原图
  • articles 用品
  • Barcelona 巴塞罗那
  • total 总和
  • professional 专业的
  • fruit 水果