Hypericum atomarium Boiss. Farklı Çözücü Ekstraktlarının Klinik Stafilokok Türleri Üzerine Antibakteriyel Etkisi
作者: Ebru ÖNEM ÖNEMHalime ÇEVİKBAŞ ÇEVİKBAŞ
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2018, Vol.13 (2), pp.164 172
来源数据库: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
DOI: 10.29233/sdufeffd.463587
全文获取路径: PDF下载  FASJS  (合作)
分享到:

×