Singüler Özfonksiyonlar Yöntemi ile Lineer-Kuadratik Anizotropik Saçılmalı Yarı-Uzay Albedo Hesaplamaları
作者: R. Gökhan TÜRECİ TÜRECİ
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2018, Vol.13 (2), pp.144 153
来源数据库: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
DOI: 10.29233/sdufeffd.460420
全文获取路径: PDF下载  FASJS 
分享到:

×