ZnO Kaplama Miktarının n-ZnO/p-Si Heteroeklem Güneş Hücresinin Verimliliğine Etkisi
作者: Gökhan ALGÜN ALGÜN
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2018, Vol.13 (2), pp.154 163
来源数据库: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
DOI: 10.29233/sdufeffd.459518
全文获取路径: PDF下载  FASJS  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • ne 无货物