Erl-Halka Tipli e- e+ Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Lineer Olmayan Süreçlerin ve Dinamik Odaklamanın Luminosity (Işınlık) Üzerine Etkisi
作者: İlhami ERKOYUNCU ERKOYUNCUHüsnü AKSAKAL AKSAKALHalil İbrahim DURSUN DURSUN
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2018, Vol.13 (2), pp.9 17
来源数据库: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
DOI: 10.29233/sdufeffd.349624
全文获取路径: PDF下载  FASJS 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • arp 南极研究计划