Hidrojel Üretiminde Kullanılan Bazı Polimerlerin Foton Etkileşim Özelliklerinin İncelenmesi
作者: Esra KAVAZ KAVAZ
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2018, Vol.13 (2), pp.97 107
来源数据库: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
DOI: 10.29233/sdufeffd.453522
全文获取路径: PDF下载  FASJS  (合作)
分享到:

×