Load testing for roof structures of big sports facilities
作者: Ivan DuvnjakMladenko RakDomagoj Damjanović
刊名: Građevinar, 2010, Vol.62 (10)
来源数据库: Hrcak Journal
英文摘要: Roof load testing for two sports facilities, i.e. Arena Zagreb Hall and Varaždin Hall, is presented. It is emphasized that, in addition to regular testing, it is also important to conduct control tests during the life span of the Arena Zagreb Hall. The testing of the spatial steel roof truss of the Varaždin Hall is described. The results obtained by testing relative strain, displacement, and eigenfrequencies, are presented and compared with the numerical model.
原始语种摘要: Prikazana su dva primjera probnih ispitivanja krovnih konstrukcija sportskih građevina: dvorane „Arene Zagreb“ i dvorane „Varaždin“. Posebno je istaknuto da je uz redovito ispitivanje potrebno i kontrolno ispitivanje za vrijeme uporabe građevine „Arene Zagreb“. Opisano je ispitivanje prostorne čelične rešetkaste krovne konstrukcije dvorane „Varaždin“. Iskazani su rezultati ispitivanja relativnih deformacija, pomaka, vlastitih frekvencija te su uspoređeni s numeričkim modelom.
全文获取路径: PDF下载  Hrcak 
分享到:
来源刊物:
影响因子:0.105 (2012)

×