Condensation Corrosion: A Theoretical Approach
作者: Wolfgang DreybrodtFranci GabrovšekMatija Perne
作者单位: 1Karst Processes Research Group, University of Bremen Karst Research Institute, ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna
2Karst Research Institute, ZRC SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna
3Student, Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana
刊名: Acta Carsologica, 2016, Vol.34 (2)
来源数据库: ZRC SAZU, Založba ZRC
DOI: 10.3986/ac.v34i2.262
原始语种摘要: O speleogenetskem pomenu vode, ki iz toplega vlažnega zraka kondenzira na hladne jamske stene je napisanega veliko. Kondenzirana voda se hitro uravnoteži z ogljikovem dioksidom v jamski atmosferi, zato raztaplja apnenec in pri tem tvori različne skalne oblike. V članku predstavimo fizikalne osnove in podamo enačbe, ki omogočajo približno oceno hitrosti kondenzacije v različnih pogojih. Zaradi kondenzacijske toplote in prenosa toplote iz zraka na steno, se temperatura stene viša, pri čemer se zmanjšuje razlika temperature med zrakom in steno. To predstavlja robni pogoj za prevajanje toplote iz jame. Pri konstantni temperaturi zraka, hitrost kondenzacije v nekaj dneh pade za več velikostnih redov, dokler ne doseže končne vrednosti, pri kateri se ves toplotni tok prenese na površje. Slednjo...
全文获取路径:  
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • limestone 石灰岩
  • rates 地方税
  • constant 常数
  • solution 溶液
  • temperature 温度
  • respectively 分别
  • condensation 冷凝
  • initial 开首字母
  • saturated 饱和
  • condensing 聚光的