Antalya İlinde Kesme Çiçek Seralarında Bulunan Zararlı Böcek ve Akar Türleri
作者: Zeliha TIRAŞBülent YAŞAR
作者单位: 1Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
来源数据库: Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
DOI: 10.19113/sdufbed.99007
关键词: Kesme çiçekTetranychus urticaeFrankliniella occidentalisBemisia tabaciHelicoverpa armigeraSpodoptera littoralis
原始语种摘要: Antalya ili ve ilçelerinde 2014-2015 yıllarında yürütülen bu çalışmada 28 serada 13 kesme çiçek türünde Insecta sınıfına ait 64 tür ve Arachnida sınıfına ait bir tür saptanmıştır. Elde edilen 16 türün kesme çiçeklerde ekonomik düzeyde zararlı, beş türün ise ana zararlı olduğu belirlenmiştir. Önem sırasına göre bu türler; Tetranychus urticae Koch, Frankliniella occidentalis Pergande, Bemisia tabaci Gennadius, Helicoverpa armigera Hübner ve Spodoptera littoralis Boisduval’dir. T. urticae ve F. occidentalis çalışma yapılan tüm ilçelerdeki kesme çiçek seralarında saptanmıştır. F. occidentalis dokuz, H. armigera yedi, T. urticae üç, B.tabaci iki ve S. littoralis iki farklı kesme çiçek türü üzerinde saptanmıştır.
全文获取路径: 苏莱曼·德米雷尔大学自然与应用科学期刊 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • Arachnida 蛛形纲
  • Insecta 昆虫纲
  • ras 随机存取存储器