Burdur ve Isparta Arasında Bulunan Üst Tersiyer Denizel Tortul Kayaçlarının Nannofosillerle Biyostratigrafik Çözümlenmesi
作者: Gülin YAVUZLAREnis Kemal SAGULAR
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016, Vol.0 (0)
来源数据库: Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
DOI: 10.19113/sdufbed.25987
关键词: BiyostratigrafiDenizel tortul kayaçlarGeç TersiyerNannofosilGökçebağ (Burdur)Yakaören (Isparta)
原始语种摘要: Bu çalışmanın amacı Gökçebağ (Burdur) ve Yakaören (Isparta) köyleri arasındaki bölgede yer alan Geç Tersiyer yaşlı denizel kırıntılıların biyostratigrafik çözümlenmesidir. Çalışma konusunu oluşturan denizel tortul kayaçların biyostragrafik çözümlemesinde, eş yaşlı ve taşınmış olarak kökensel ayrımlanmış 93 adet nanoplankton türü tanımlanmış ve kayıtlara dayanarak Isparta Formasyonu’na ait Discoaster saipanensis NP17; Güneyce Formasyonu’na ait Triquetrorhabdulus caritanus NN1, Discoaster druggii NN2, Sphenolithus belemnos NN3 olmak üzere 4 aşmalı menzil zonu belirlenmiştir.
全文获取路径: 苏莱曼·德米雷尔大学自然与应用科学期刊  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • nanoplankton 微小浮游生物