Soğan ( Allium cepa ) ve Sarımsaktaki ( Allium sativum ) Bazı Fenolik Bileşiklerin HPLC Yöntemiyle Tayin Edilmesi
作者: Sibel YÜNLÜEsengül KIR
作者单位: 1Süleyman Demirel Üniversitesi, Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
来源数据库: Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
DOI: 10.19113/sdufbed.27403
关键词: Fenolik bileşiklerSoğanSarımsakHPLC
原始语种摘要: Bu çalışmada, Isparta yöresindeki soğan ve sarımsak örneklerinin fenolik madde profilleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) metodu ile belirlenmiştir. Tayini yapılan fenolik maddeler, gallik asit, protokateşuik asit, p-hidroksibenzoik asit, klorojenik asit, kafeik asit, ferulik asit, ellagik asit gibi fenolik asitlerle; miyrisetin, kuersetin, luteolin, kamferol, isorhamnetin gibi flavonoidlerdir. Üç farklı yöntemle hazırlanan örnekler için en iyi ekstraksiyon yönteminin, 1,2 M HCl içeren %50 metanol ile 80 °C’de 2 saat hidroliz olduğu belirlendi. Buna göre en çok bulunan fenolik maddeler kırmızı soğanda kuersetin iken, yeşil soğanda ve beyaz soğanda p-hidroksibenzoik asit, sarımsakta ise miyrisetin olarak tespit edildi. Kırmızı soğanda, 13,6±0,06 µg/g kuersetin, yeşil soğanda...
全文获取路径: 苏莱曼·德米雷尔大学自然与应用科学期刊 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • Allium sativum 大蒜
  • isorhamnetin 异鼠李亭
  • luteolin 黄色素