Çoklu Melez Parsellerinde Yer Alan Yonca Genotiplerinin Tohum Tutma Özelliklerinin Belirlenmesi
作者: Emre BIÇAKÇICahit BALABANLI
作者单位: 1Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileir Bölümü
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
来源数据库: Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
DOI: 10.19113/sdufbed.23967
关键词: YoncaTohum verimiGöller yöresi
原始语种摘要: Bu araştırma, göller yöresinden toplanmış 10 adet yonca ( Medicago sativa L.) genotipinde tohum tutma özellikleri ve bazı verim unsurlarını belirlemek amacıyla 2014 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan bitkisel materyaller içerisinde, en uzun bitki boyu (103.22 cm) 6 nolu genotipten, en yüksek bitkide sap sayısı (55.44 adet/bitki), salkımda çiçek sayısı (62.33 adet) ve bitki başına tane verimi (78.94 g) 2 nolu genotipten, en fazla salkımda meyve sayısı (40.77 adet) 3 nolu genotipten, en iyi meyve/çiçek oranı (%80) ve bin tane ağırlığı (1.93 g) 4 numaralı genotipten ve en yüksek meyvede tane sayısı (5.56 adet) 9 nolu genotipten elde edilmiştir. Verime etki eden faktörler bakımından 2, 3, 4 ve 6 numaralı genotiplerin...
全文获取路径: 苏莱曼·德米雷尔大学自然与应用科学期刊 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • sativa 漂白亚麻纤维卷
  • Ara 天坛星座