Volpi Lisjak, Bruno: O zgodovini in dediščini slovenskegamorskega ribištva. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej; Križ: Ribiškimuzej tržaškega primorja, 2013, 150 str., ilustr. (Zbirke s te ali onestrani? = Collezioni di qua o di là del confine?; 5);;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Sosič Barbara
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2014(letn. 24 = 75), pp.str. 361-362
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×