Sketelj, Polona: Vrata: prostorski in simbolni prehodiživljenja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2014, 565 str.,ilustr.;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Sketelj Polona
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2015(letn. 25 =), pp.str. 339-341
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM  (合作)
分享到:

×