Daniel Miller: Potrošnja in njene posledice : Ljubljana:Studia humanitatis, 2017, 261 str.;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Ilaš Gregor
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018(letn. 28 = 79), pp.str. 308-311
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • str 选通脉冲