Čupa, plovilo slovenskih ribičev : film o in ob čupiMariji;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Sketelj Polona
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2007(letn. 17=(), pp.str. 299-302
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM  (合作)
分享到:

×