Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja : Slovenskietnografski muzej, 2013-2015;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Žagar Janja
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2014(letn. 24 = 75), pp.str. 251-258
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×