Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine sfilmom = Documenting and presenting intangible cultural heritage on film.Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2015, 108 str.;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Valentinčič Furlan Nadja
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2016(letn. 26 = 77), pp.str. 329-330
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • cultural 文化的
  • str 选通脉冲
  • intangible 无形
  • heritage 继承财产