Vlasta Mlakar: Rastlina je sveta, od korenin do cveta:tradicionalno znanje o rastlinskem svetu na Slovenskem;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Gams Miša
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018(letn. 28 = 79), pp.str. 305-308
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×