Daniel Miller: Materialna kultura. Ljubljana: Studiahumanitatis, 2016, 232 str.;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Valentinčič Furlan Nadja
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2017(letn. 27 = 78), pp.str. 250-256
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • str 选通脉冲