Katalog razstave Oblikovanje za muzeje: Mojca Turk (6. 3.-4.4. 2014), (ur. Nina Zdravič Polič). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej,2014, 32 str., ilustr.;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Rogelj Škafar Bojana
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2015(letn. 25 = 76), pp.str. 343-345
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • ur 井下扩眼