Kustodiat za gospodarstvo, promet in transport;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Sketelj Polona
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2003(letn. 13=(64)), pp.str. 181-194
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • transport 输运