Vrata : prostorski in simbolni prehodi življenja;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Sketelj Polona
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2013(letn. 23 = 74), pp.str. 308-310
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×