Vpliv stikov in mešanja kultur na kulturno krajino skoziperspektivo migracij;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Milharčič-Hladnik Mirjam
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2016(letn. 26 =), pp.str. 17-30
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM  (合作)
分享到:

×