Bruno Volpi Lisjak: Ribiški muzej tržaškega primorja: ozgodovini in dediščini slovenskega morskega ribištva ...;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Ilich Iztok
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2015(letn. 25 = 76), pp.str. 365-367
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×