Bojan Knific: Tržiški šuštarji. Tržič: Tržiški muzej, 2015, 96str., ilustr.;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Porenta Tita
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2015(letn. 25 = 76), pp.str. 367-371
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×