Film na etnografskih razstavah : poročilo in razmislek obmednarodnih posvetih;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Valentinčič Furlan Nadja
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2016(letn. 26 = 77), pp.str. 293-295
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×