Notranja oprema iz nekdanje gostilne v Mojstrani;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Sketelj Polona
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2010(letn. 20=71), pp.str. 257-259
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×