Slovenski Afričani : o njihovih osebnih predmetih v prepletuidentitet;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Rogelj Škafar BojanaPalaić Tina
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2017(letn. 27 = 78), pp.str. 39-63
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×