Srečanje EEMDG/European ethnology museum directors groupmeeting : Ljubljana, 12. - 14. september 2013;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Rogelj Škafar Bojana
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2013(letn. 23 = 74), pp.str. 435-437
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • museum 博物馆
  • ethnology 人种学
  • European 欧洲人