Mülteciler ve Hatay’da geleceğin plansız inşası
作者: Zehra GüngördüErhan Kurtarır
作者单位: 1MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ. zehragungordu@gmail.com
刊名: Göç Dergisi, 2016, Vol.3 (1), pp.83-98
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Birleşmiş Milletler verilerine göre mültecilerin ağırlıkla kentsel alanlarda yaşamaktadır. Günümüzde de mültecilerin görece daha insani koşullarda yaşama imkanı bulacaklarına inandıkları küresel kentlere doğru göç ettikleri görülmektedir. Bu çalışma kent mültecileri konusunda şehir planlama pratiklerinin görmezden geldiği mülteci sorununa dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, mültecilerin Hatay’daki koşulları, yerel dinamikler ve bir toplumsal entegrasyon stratejisi olarak mülteci çocuklarının eğitimi konusu ele alınması gerektiği hatırlatılmakta ve bu amaca ulaşmak için gerekli planlama erkinin sorumlulukları tartışmaya açmaktadır. Çalışmanın örnek kenti olarak Hatay ve kentin mekânsal stratejik planlama süreci seçilmiştir.ENGLISH ABSTRACTRefugees and future in Hatay without a...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • planning 计划
  • refugee 难民
  • today 今天
  • urban 城市
  • authority 权威
  • paper 
  • integration 集成
  • conditions 条件式
  • strategy 战略
  • responsibility 责任