Kitap İnceleme: Göç ve Uyum
作者: Tuncay Bilecen
作者单位: 1Kocaeli Üniversitesi, & Regent’s University London, Regent’s Centre for Transnational Studies. tuncaybilecen@gmail.com
刊名: Göç Dergisi, 2015, Vol.2 (1), pp.167-170
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: B. Dilara Şeker, İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin (der.) (2015). Göç ve Uyum, Turkish Migration Series, London, UK: Transnational Press London (ISBN: 978-191078108-1 ) 1. Baskı, 202 Sayfa.21. Yüzyıl göç çağı mı olacak? Dünyadaki son yirmi yılda yaşanan nüfus hareketlerine bakılırsa, uluslararası göç önümüzdeki yıllarda da katlanarak artmaya devam edecek gibi görünüyor. Ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, bölgesel çaplı çatışmalar, savaşlar, ekonomik anlamda yeni bir gelecek kurma istediği vs. gibi sebeplerle sınırlar arası mobilizasyon daha önce hiç olmadığı kadar artıyor. Göçün yaygınlaşmasına koşut olarak sosyal bilimler disiplini içerisinde göç konusuna yönelik ilgi de gün geçtikçe artıyor. Turkish Migration Series arasından çıkan “Göç ve Uyum”, B.Dilara Şeker, İbrahim...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • London 伦敦
  • malar 颊的
  • ISBN International Standard Book Number
  • Press 冲压机