Editörden: Türkiye’de göç çalışmaları
作者: İbrahim SirkeciM. Murat Yüceşahin
作者单位: 1Regent's Üniversitesi, Londra. sirkeci@yahoo.com
刊名: Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.1-10
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Türkiye’de göç araştırmaları hem akademide hem de genel kamuoyunda son yıllarda daha fazla ilgi odağı haline gelen konulardan biri durumundadır. Londra’da yer alan Regent’s Üniversitesi’nde iki kez düzenlenen ve üçüncüsü 2015 Haziran ayında yapılacak olan Türk göç konferansları bu konuda uluslararası düzeyde artan bir ilginin varlığını göstermesi açısından önemlidir. 2012 ve 2014’te gerçekleştirilen bu konferanslara Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’den toplamda dört yüzden fazla akademisyenin katılmış olması ‘Türk göçü’ konusunun oldukça yaygın bir uzman grup tarafından önemsendiğinin açık bir göstergesidir. Derginin, önümüzdeki yıllarda zengin bir akademik kaynak olarak hem öğrenci ve araştırmacıların hem de bu alanda çalışan uygulayıcı ve politikacıların ilgisini çekeceğini umuyoruz....
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • durum 硬粒小麦
  • malar 颊的
  • al 事故损失