Uluslararası göç kuramlarının bir değerlendirmesi
作者: Douglas S. MasseyJoaquin ArangoGraeme HugoAli KouaouciAdela PellegrinoJ. Edward Taylor
作者单位: 1Princeton Üniversitesi. dmassey@princeton.edu
刊名: Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.11-46
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Gelişmiş ülkeler bugün, uluslararası göçün etkisiyle çeşitli ve çok kavimli bir yapıya ulaştılar. Uluslararası göçü açıklayan tek ve kapsamlı kuramsal açıklama henüz mevcut değil. Bu tartışmanın amacı çeşitli modellerin temel varsayımlarını ve hipotezlerini netleştirmek ve bütüncül bir biçimde sunabilmekti. Kuramlar göçün başlangıcı ve daha sonra uluslararası yaygınlaşmasını açıklamaya çalışanlar olarak ayrışmışlardı. Başlangıç kuramları arasında şunlar vardır: 1) yeni klasik ekonominin makro kuramı; 2) yeni klasik ekonominin mikro kuramları; 3) hasat sigorta piyasalarına, vadeli işlem piyasalarına, işsizlik sigortasına ve sermaye piyasalarına atıfta bulunan yeni ekonomi kuramı; 4) çifte pazar kuramı ve yapısal enflasyon, motivasyon sorunları, ekonomik dualizm ve emek arzının demografisi;...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • economics 经济学
  • unemployment 失业
  • insurance 保险
  • labor 工作
  • capital 首都
  • inflation 膨胀
  • dualism 二重
  • market 市场
  • futures 期货
  • international 国际的