Biyopolitika, güvenlik ve Frontex'in Türkiye-Yunanistan sınırındaki rolü
作者: Burcu Toğral Koca
作者单位: 1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. burcu_togral@yahoo.com
刊名: Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.57-76
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, ulus ötesi etkileriyle küresel gelişmeler, güvenlik konusunda çalışan akademisyenleri, politika yapıcıları, siyasetçileri devlet-merkezli ve askeri-odaklı güvenlik tanımının ötesine taşımıştır. Bu dönüşümle, kalkınmayı güvenlikle ilişkilendiren söylemler de ivme kazanmıştır. Bu söylemlerin ve güvenlik ile kalkınma arasında kurulan bağın göç ve hareketlilik olguları üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Zenginler, vasıflı işçiler, “gelişmiş” Batı’nın turistleri serbest dolaşım hakkından sorunsuz bir şekilde yararlanırken; aynı hakkı kullanmak isteyen, sığınmacıları, mültecileri, fakir, vasıfsız ve “düzensiz” göçmenleri kapsayan ve “artık nüfus” olarak nitelendirilebilecek gruplar yoğun ve sert teknolojik/bürokratik kontrol ve güvenlik pratiklerine...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • security 可靠性
  • surplus 剩余
  • development 开发
  • transnational 超越国界的
  • conformity 整合
  • developed 开发
  • momentum 动量
  • technological 工芝的
  • militarize 军国主义化
  • unskilled 不熟练的