Kitap İnceleme: Diasporada Türk-Kürt Sorunu. Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler
作者: Dağhan Irak
作者单位: 1. daghan.irak@gmail.com
刊名: Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.119-120
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Bahar Başer (2013) Diasporada Türk-Kürt Sorunu. Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler. İstanbul: İletişim Yayınları (ISBN: 9789750513633), 1. Baskı, 422 sayfa.Diaspora, özellikle diplomasi ve reel politik söz konusu olduğunda dillere pelesenk olan, ancak üzerine yapılmış kapsamlı çalışmaların akademik alanda bile sayılı olduğu bir kavram. Avrupa'da yaşayan ve sayıları milyonları bulan Türk ve Kürt diasporaları da, sıklıkla oy deposu, diplomatik koz ya da siyasal sermaye kaynağı olarak görüldükleri hâlde genelde stereotipler üzerinden ya da “anavatan”larına eklemlenerek algılanıyorlar...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • malar 颊的
  • ISBN International Standard Book Number
  • te 下降边