Editörden: Yeni bir sayıya başlarken
作者: Mustafa Murat YüceşahinPınar Yazgan
作者单位: 1Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak., Coğrafya Bölümü. mmyucesahin@gmail.com
刊名: Göç Dergisi, 2015, Vol.2 (2), pp.171-174
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Göç Dergisi yayın hayatındaki üç sayıyı geride bırakıyor ve bizler bu mutluluğu sizlerle paylaşmanın ve yeni sayımızı takdim etmenin heyecanı içerisindeyiz.Dünyanın hemen her yerinde gittikçe artan insan hareketliliği akademyada göç araştırmaları alanında yapılan bilimsel aktivitelerin sayısını hızlıca çoğaltıyor. Ancak uzun bir süredir Suriye’yi bir yaşam mekânı olmaktan çıkaran çatışma ortamı, kriz öncesinde burada yaşayan insanların pek çoğunu ülkelerini terk etmek zorunda bırakıyor. Bu süreçte başka ülkelere, daha iyi yaşam koşullarına ve alanlarına sahip olabilme arzusuyla durmadan yer değiştiren Suriyelilerin kimi zaman Akdeniz ve Orta Doğu bölgesi ile Avrupa’da dramatik bir şekilde sonlanan yolculuk ve yaşam mücadelesi deneyimlerine tanık oluyoruz.[1] ENGLISH ABSTRACTEditorial:...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • issue 
  • witnessing 确认签名
  • process 过程
  • people 民族
  • three 
  • Syria 叙利亚
  • their 他们的
  • number 号码
  • uninhabitable 不适于居住的
  • world 世界