Vitka organizacija v javnem sektorju
作者: Emil Trontelj
刊名: Central European Public Administration Review, 2017, Vol.15 (1), pp.87-106
来源数据库: University of Ljubljana, Faculty of Administration
关键词: Javni sektorVitka organizacijaJavna upravaVitka proizvodnja
原始语种摘要: Javni sektor v sodobnih družbah pomembno vpliva na vsa področja človekovega organiziranega delovanja, s tem pa tudi na celoten gospodarski, socialni, kulturni in splošni civilizacijski razvoj družbe. Spremembe okolja ter vedno višja pričakovanja strank kot uporabnikov javnih storitev zahtevajo od subjektov javnega sektorja izboljšanje procesov delovanja zaradi zmanjšanja stroškov, krajšanja časa izvajanja storitev ter boljše kakovosti opravljenih storitev. Politične oblasti so predvsem v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike in na Švedskem spodbujale subjekte javnega sektorja, naj za povečanje učinkovitosti uvedejo v svoje delovanje prakse zasebnega sektorja, med drugim tudi koncept vitke proizvodnje, ki ima izhodišče v Toyotinem proizvodnem sistemu.
全文获取路径: PDF下载  卢布尔雅那大学管理学院 
分享到:

×