Case report. Het multiloculair cystisch niercelcarcinoom
作者: F. BangertP.G.B. DomS.V. DuboisN.P.H. Adrichem
作者单位: 1afdeling Urologie, St. Antonius Ziekenhuis
2afdeling Urologie, Meander Medisch Centrum
3afdeling Klinische pathologie, Meander Medisch Centrum
刊名: Tijdschrift voor Urologie, 2013, Vol.3 (1), pp.15-17
来源数据库: Springer Nature Journal
DOI: 10.1007/s13629-013-0004-1
关键词: renal cell carcinomacysticnephrectomy
英文摘要: Summary(#br)Case report. Multilocular cystic renal cell carcinoma(#br)The multilocular cystic renal cell carcinoma is a rare type of renal cell carcinomas. A 32-year old woman was referred to our outpatient clinic with an abnormality of the right kidney. Histopathological examination of the nephrectomy specimen revealed a multilocular cystic renal cell carcinoma. Incidence, prognosis, characteristics and treatment will be described.
原始语种摘要: Samenvatting(#br)Het multiloculair cystisch niercelcarcinoom is een zeldzame vorm van niercelcarcinoom. Een 32-jarige vrouw werd naar onze polikliniek verwezen met een afwijking in de rechternier, die bij pathologisch onderzoek een multiloculair cystisch niercelcarcinoom bleek te zijn. De incidentie, prognose, kenmerken en behandeling van deze tumor zullen worden beschreven.
全文获取路径: Springer Nature  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • prognose 预测
  • report 通报
  • tumor 肿胀