Efficient CRISPR–Cas9 mediated multiplex genome editing in yeasts
作者: Laiyou WangAihua DengYun ZhangShuwen LiuYong LiangHua BaiDi CuiQidi QiuXiuling ShangZhao YangXiuping HeTingyi Wen
来源数据库: Springer Nature Journal
DOI: 10.1186/s13068-018-1271-0
全文获取路径: Springer Nature  (合作)
分享到:
来源刊物:
影响因子:5.552 (2012)

×
关键词翻译
关键词翻译
  • multiplex 多倍仪
  • editing 编辑
  • genome 基因组