Participatiegolven
副标题: Dialogen over ruimte, planning en ontwerp in Vlaanderen en Brussel
出版社: Leuven University Press,   2019
ISBN: 9789461662880
来源数据库: Leuven University Press
原始语种摘要: Kritische studie van participatieprocessen in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening ‘ Participatie’ werd, in de nasleep van 1968, een sleutelwoord in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel. Sindsdien zijn processen van medezeggenschap, inspraak en coproductie min of meer ingeburgerd in ontwerp- en planningspraktijken. Het enthousiasme voor deze processen is aan wisselende invloeden onderhevig en participatie staat dus lang niet altijd centraal in de feitelijke beslissingsstromen. Dit boek documenteert deze golfbewegingen aan de hand van historische overzichten, gevalstudies, interviews en kritische reflecties. Daarbij wordt nagedacht over de rol van actoren, de kracht van het ontwerp en het belang van (de) politiek. De wetenschappelijke...
全文获取路径: LUP 
分享到:
电商网站:
亚马逊购买
当当网购买

×
关键词翻译
关键词翻译
  • breed 饲养
  • Barbara 巴巴拉非捻回弹力丝
  • coordinator 座标方位仪
  • labeled 示踪的
  • over 在上方