V pričakovanju e-zdravja : medicina, tehnologija, družba inetika;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Ramšak Mojca
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2011(letn. 21 = 72), pp.str. 35-55
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×