Zbiranje življenskih zgodb v slovenski etnologiji;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Ramšak Mojca
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2000(letn. 10), pp.str. 29-41
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×