Zvonka Zupanič Slavec: Zgodovina zdravstva in medicine naSlovenskem. Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija = The history ofhealthculture and medicine in the Slovene lands. From traditional to modernhealthcare, pharmacy : Ljubljana, Slovenska matica, Znanstveno društvo zazgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2017, 458 str.;;Etnolog. [Nova vrsta]
作者: Ramšak Mojca
刊名: Etnolog. [Nova vrsta]:glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018([Letn.] 28 = 79), pp.str. 295-299
来源数据库: Slovene Ethnographic Museum
全文获取路径: SEM 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • 选通脉冲 
  • pharmacy 药房
  • medicine 
  • as 
  • str 
  • traditional 传统
  • history 历史